Man on stage giving a talk in front of a crowd

Yn gwneud gwahaniaeth – effaith ymchwil iechyd a gofal

Ar 7 Hydref, rydyn ni'n gwesteio ein cynhadledd ddigidol gyntaf erioed, ac mae’n mynd i fod yn fwy ac yn well nag erioed. Mae gennon ni raglen gyffrous wedi’i chynllunio ar eich cyfer, gyda gweithdai rhyngweithiol a siaradwyr ysbrydoledigi sy’n dwyn sylw at yr ymchwil aruthrol sy’n digwydd yng Nghymru; byddwch chi ddim eisiau ei methu felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cofrestru ar ei chyfer.