Award winners 2019

Gwobrau

Fe wnaethoch bleidleisio dros eich hoff gyflwyniad llafar a'ch stondin arddangos rithwir ar 7 Hydref, edrychwch ar y ceisiadau buddugol isod. Gallwch hefyd weld cyflwyniad gan enillydd Gwobr Cyflawniad Cyfranogiad y Cyhoedd 2020 a fideos o'r ceisiadau eraill ar y rhestr fer.

Enillydd - Gwobr Cyflawniad Cyfranogiad y Cyhoedd 2020

Cyd-gynhyrchu Gwasanaethau Arennau Cynaliadwy i Oedolion - dysgu o'r astudiaeth Opsiynau a Dewisiadau Dialysis

Ymgais gan Leah McLaughlin, Gareth Roberts a David Fellowes

Enillydd - Stondin arddangos rithwir orau 2020

Economeg Iechyd a Gofal Cymru

Darganfyddwch fwy am Economeg Iechyd a Gofal Cymru ar eu tudalen arddangos rithwir.

Enillydd - Y cyflwyniad llafar gorau 2020

Gwasanaeth Ymgynghori Fideo Cenedlaethol - Gwreiddio a chynyddu arloesedd

Cyflwyniad llafar gan Alka Ahuja

Gwobr Cyflawniad Cynnwys y Cyhoedd 2020 - ceisiadau ar y rhestr fer

DOMINO HD: Enghraifft o ymgysylltiad traws-ddiwylliannol llwyddiannus gyda chynrychiolwyr y cyhoedd a chleifion i ddylunio astudiaeth arsylwadol aml-genedlaethol.

Ymgais gan Monica Busse, Cheney Drew, Phillippa Morgan-Jones a Barry Mackintosh

Recriwtwyr yn unig? Cyfraniad cyfoethog ymchwilwyr cymheiriaid i astudiaeth o brofiadau Roma, Sipsiwn a Theithwyr ’o ganser

Ymgais gan yr Athro Louise Condon, Jolana Turejova, Leanne Morgan, Glenn Miles a Deborah Fenlonand

LEAP-MS: Cyd-gynhyrchu pecyn ffordd o fyw, ymarfer corff a gweithgaredd ar gyfer pobl â sglerosis ymledol cynyddol

Ymgais gan Dr Julie Latchem-Hastings, yr Athro Monica Busse a Barbara Stensland